ฟีเจอร์
หน้าแรก ย้อนกลับ เทพสงครามใหม่มอบอุปกรณ์

เทพสงครามใหม่มอบอุปกรณ์

1 ก.ค. 03.00น. - 4 ก.ค. 23.59น

 

ในช่วงกิจกรรม เมื่อเปิด
ใช้งานเทพสงคราม อเรย์คิลเลอร์ ได้สำเร็จในช่วง
เวลาที่กำหนดรับรางวัลดังนี้

- เปิดในช่วง 1 ก.ค. 03.00น. - 3 ก.ค. 23.59น.
รับ ฟอร์แมท เมทริค 4 ดาว x2

- เปิดในช่วง 3 ก.ค. 03.00น. - 4 ก.ค. 23.59น.
รับ ฟอร์แมท เมทริค 4 ดาว x1